Ons werk in Haïti

Geplaatst op 04-09-2013

Ieder kind heeft recht op onderwijs

Dit recht wordt werkelijkheid voor de kinderen in Haïti die gesteund worden door ‘Stichting Naar School in Haïti’. Zij kunnen dankzij de stichting naar school.
Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede

Vanuit deze overtuiging begon Marijke Zaalberg in 1998 in de bergen ten zuiden van Port au Prince in Haïti met het geven van onderwijs: het ontstaan van de Stichting Naar School in Haïti. Inmiddels is deze school uitgegroeid tot een gebouw met 16 leslokalen, houten kleuterlokalen, een keuken, een kindertehuis, een vrijwilligersruimte,  een moestuin en een eigen watervoorziening. Ruim 800 kinderen volgen er onderwijs; van de eerste klas kleuterschool tot en met de derde klas middelbare school. Daarnaast krijgen de kinderen iedere schooldag een warme maaltijd, voor hen vaak de enige maaltijd op een dag. Ook wordt, indien nodig, hulp geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, medische zorg, kleding en hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan.

Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Maar ook een land waar kinderen die gesteund worden door de Stichting Naar School in Haïti een kans krijgen op een beter bestaan.

Voor de financiering van haar werk in Haïti is de stichting geheel afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven, scholen, kerken, instellingen en dergelijke. Uw hulp is dus hard nodig!Wilt u meehelpen om het werk van onze stichting voort te zetten en daarmee ons doel, onderwijs voor kinderen in Haïti, te verwezenlijken?
U kunt een doneren door een bedrag over te maken op bankrekening
NL57 RABO 0369 466 500 t.n.v. Stichting Naar School in Haïti. Voor meer informatie over doneren, eenmalig of structureel, verwijzen wij u naar de pagina ‘Steun ons’.

Mesi anpil! – onze hartelijke dank,

Stichting Naar School in Haïti

Vrijwilligers Arnold en Alexander in Haïti

Geplaatst op 02-12-2016

Hard wordt er gewerkt door Alexander en Arnold. Samen ruimen zij een container op en schilderden samen met Nicolien de school. Wat een positieve energie deze vrijwilligers mee! Dank jullie wel!

Directe hulp voor hen die geen huis meer hebben na de orkaan in okt. 2016

Geplaatst op 01-12-2016

Het derde huisje ‘Kay Matthew’ voor Jean even voor Timiska, daar is gisteren begonnen met de fundering. Boss Renel en Kempès bespreken of de voorbereidingen goed zijn gedaan. De bouwvakkers begonnen gelijk te hakken om de fundering in de hoeken dieper te kunnen maken. Fantastisch dat onze oude vrachtwagen alle materialen kon brengen.

Brillen voor Haïti

Geplaatst op 30-11-2016

Met veel dank aan Hans Croese hebben circa 80 kinderen en volwassenen een bril gekregen. Dank je wel Hans dat jij in de maand september van al onze leerlingen van Ecole Soleil de Hollande hun ogen hebt gecontroleerd! Super!

Toekomstig bewoonster orkaanbestendig huisje

Geplaatst op 26-11-2016

Huisje ‘Kay Matthew’ nr.2 – in Belòw

Geplaatst op 25-11-2016

De bouw van het tweede huisje als noodhulp na orkaan Matthew is begonnen.
Het huisje begint vorm te krijgen. De fundering is bijna klaar.
(Op de foto op de plaats waar de mannen aan het werk zijn)

Dankzij uw donaties kunnen wij deze slachtoffers van de orkaan hulp verlenen;  een stevig aardbeving- en orkaanbestendig huisje. Gelukkig kunnen wij de komende maanden meer huisjes bouwen. Heel, heel hartelijk dank voor uw donaties.

No Goats – No glory

Geplaatst op 25-11-2016

Vrijwilligers Arnold en Alexander naar Haïti

Geplaatst op 24-11-2016

Vrijwilligers Alexander Velthuisen en Arnold Nijmeijer hebben zin in hun reis naar Haïti. Zij gaan vrijwilligerswerk doen bij onze stichting in Kablain. Om de Haitiaanse bevolking te helpen na de orkaan in oktober jl hebben zij een actie opgezet: ‘No Goats No Glory’. (Zie de facebook  pagina Alexander-en-Arnold-naar-Haiti No-Goats-No-Glory .  Een geit geven kan nog steeds en wordt erg gewaardeerd.

Duurzame hulp aan slachtoffers van orkaan Matthew

Geplaatst op 23-11-2016

Het dak zit op ‘Kay Matthew’.
Boss Renel met Koy, Polo en Adilien zijn begonnen de kamer te stukadoren. Het wordt mooi!

Het eerste ‘Kay Matthew’ huisje

Geplaatst op 14-11-2016

Het eerst huisje dat wij bouwen in de omgeving van onze school als hulp voor orkaanslachtoffers begint echt vorm te krijgen! Het huisje is weer een fase verder.
Morgen komen de golfplaten op het dak. Duurzaam bouwen!

Om de ouders en onze leerlingen die erg arm zijn en nu echt in grote ellende leven te helpen zijn wij van giften die wij hebben gekregen begonnen enkele huisjes te bouwen van 4 x 4 meter met een veranda van 1,5 m. Aardbeving en orkaanbestendig. Dan hebben deze gezinnen een huisje dat duurzaam is en kan men menswaardig wonen.

Wilt u een gezin in Haïti een eenvoudig, maar stévig stenen huis schenken.  Dat kan!
Voor € 4000,- kunnen wij dit type huis bouwen m.m.v. de Haitiaanse familie die erin gaat wonen. Vermeldt bij de overboeking ‘Huisje Matthew’.

Kind zoekt vriend

Geplaatst op 10-11-2016

Op zoek naar vrienden. Vrienden die kinderen in Haïti een warm hart toedragen. Vrienden die elk jaar rond de kerst € 25,– kunnen missen om op die manier kinderen in Haïti de mogelijkheid te geven naar school te gaan.

Kijk op www.10000vrienden.nl/glimlach
Stuur een glimlach de wereld over.
Jij kan echt helpen.
Merci

Deel dit bericht via Facebook en Twitter svp

Hulp na orkaan Matthew

Geplaatst op 09-11-2016

Hier ziet u foto’s van de vorderingen van de bouw van huisje ‘Kay Matthew’
Boss Renel en zijn bouwvakkers doen goed hun best. De bovenste foto nam Marijke op dinsdag 8 november j.l.. De onderste foto enkele dagen geleden. Er wordt goed gebouwd!

Wij zijn heel blij met de klussers die huisjes komen bouwen in de eerste maanden van 2017! Dat is fantastisch!

Hulp na orkaan Matthew

Geplaatst op 05-11-2016

Het bouwen van ons eerste huis genaamd ‘Kay Matthew’ begint vorm aan te nemen. De fundering is stevig gemaakt, de bewapening is goed aangebracht, de vloer gestort en vandaag de muren vijf blokken hoog gemetseld. Nu wordt er een ‘ceintuur’ aangebracht van bewapening en cement. Hierdoor wordt het huis aardbevingsbestendig. De vijf gezinnen die zo’n huisje krijgen moeten allemaal zelf meewerken.

Voorbereidingen eerste Kay Matthew huisje

Geplaatst op 02-11-2016

Dankzij donaties speciaal voor de noodhulp na de orkaan Matthew, kunnen wij huisjes bouwen samen met de bevolking. De voorbereidingen voor de bouw van het eerste ‘ Kay Matthew’ huisje zijn in volle gang.

Geef een Geit

Geplaatst op 01-11-2016

Hulp na orkaan Matthew
Een onderdeel van onze hulp is het herstellen van de veestapel. Veel dieren zijn omgekomen terwijl een eigen moestuin en dieren in Haïti van levensbelang zijn. Diverse mensen hebben gemeld dat zij graag een geit willen sponsoren. Daar is spontaan de actie ‘vooruit met de geit’ uit ontstaan.

Samen met de lokale bevolking hebben wij een ‘dierenproject’ opgestart. Er worden nu 100 geiten gekocht (vrouwtjes het liefst drachtig). Deze geiten worden uitgedeeld in de omgeving van onze school. Aan hen die de hulp het hardst nodig hebben. Die families hebben we intussen in beeld vanuit een brede inventarisatie na  orkaan Matthew. Nadat de moeder geit heeft gelammerd en zij bij de moeder weg kunnen, gaan de jonkies terug naar onze stichting. Dit geldt alleen voor de eerste twee geitjes. Wij geven de jonge geitjes vervolgens door aan een andere familie die het moeilijk heeft.

Als u de bevolking wilt steunen in de wederopbouw en voor een familie een geit wilt kopen, boek dan € 75 over op rekening NL57 RABO 0369 466 500 t.n.v. Stichting Naar School in Haïti. Vermeldt in de omschrijving ‘geit’. Hartelijk dank!

Geiten als hulp na orkaan Matthew

Geplaatst op 01-11-2016

De eerste geiten worden aan de leerlingen en ouders gegeven.
Actie vooruit met de geit!

Meer foto’s van de geschonken geiten zijn te zien op onze facebookpagina
Stichting Naar School in Haiti

Vooruit met de geit !

Geplaatst op 01-11-2016

Onze leerlingen tekenen het contract van de actie: ‘ Vooruit met de geit’ voor de ouders. 95 % van de ouders is analfabeet.
Wat mooi te zien. Fijn dat de jeugd nu wel leert schrijven!

De eerste geiten zijn gekocht

Geplaatst op 27-10-2016

De eerste geiten zijn gekocht, na orkaan Matthew en bij de nieuwe eigenaar gebracht. Overbodig te vermelden dat de familie hier erg blij mee was. Wilt u ook een familie steunen de schade van orkaan Matthew te herstellen? Zie de berichten hieronder. Op de facebookpagina Stichting Naar School in Haïti bent u  snel op de hoogte van actueel nieuws uit Haïti.

Onze actie “Vooruit met de Geit” heeft 26 gesponsorde geiten voor de bevolking in Haiti opgeleverd. Hartelijk dank!

Helpen met de wederopbouw in Haïti

Geplaatst op 22-10-2016

Vrijwilligers gezocht voor het bouwen van huisjes in Haïti
van 14 januari tot 26 februari 2017
.
Wij zijn op zoek naar handige, harde werkers die huisjes willen bouwen in Haïti. Direct na orkaan Matthew hebben wij geïnventariseerd van welke mensen in onze omgeving de huisjes zijn ingestort. Inmiddels zijn we zover dat we in januari en februari 2017 huisjes voor deze mensen gaan plaatsen. De Haïtianen die van ons een huisje krijgen zullen ook zelf mee moeten werken. Het is een hele klus om het materiaal de bergen in te krijgen. Elke donatie aan onze stichting komt volledig ten goede aan onze projecten in Haïti. Dit betekent dat wij geen reiskosten vergoeden en geen salaris of onkostenvergoeding uitbetalen. Normaliter vragen wij een vergoeding voor kost en inwoning bij een verblijf korter dan drie maanden. Echter maken wij nu een uitzondering voor vrijwilligers die ons komen helpen met de wederopbouw. Wij regelen vervoer vanaf het vliegveld naar Kablain en kost en inwoning. Er wordt zes dagen in de week gewerkt. Zondag is een rustdag.

De huisjes worden net zo groot als een prefabhuisje, 4 bij 4 meter met een veranda van ongeveer één meter. Het huisje wordt goed verankerd in de grond, aardbeving bestendig en orkaanbestendig gebouwd met randen van bewapend beton er in. Onderaan een muur, middenin en bovenaan. Het dak wordt van goede golfplaten, dezelfde als op de prefabhuisjes. Eén deur en twee ramen.

Bent u handig? Weet u van aanpakken? Wilt u met uw hart en handen werken samen met Haïtiaanse mensen? Bent u flexibel (wij weten nooit wat ons de volgende dag zal brengen) dan zijn wij op zoek naar u. Kosten voor de vrijwilliger: de vliegtickets, eigen verzekeringen en vaccinaties. Verblijf: minimaal 8 dagen op ons project, liever langer.  Nog een tip: informeer uw omgeving over uw plannen. Misschien willen er meer mensen mee of willen mensen u sponsoren. U werkt voor ons op vrijwillige basis en op eigen risico. Heeft u belangstelling om in Haïti als vrijwilliger te helpen met het bouwen van huisjes. Neem dan contact op met ons stichtingkantoor: info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl

VOORUIT MET DE GEIT – actie

Geplaatst op 20-10-2016

Hulp na orkaan Matthew
Een onderdeel van onze hulp is het herstellen van de veestapel. Veel dieren zijn omgekomen terwijl een eigen moestuin en dieren in Haïti van levensbelang zijn. Vandaag hebben diverse mensen gemeld dat zij graag een geit willen sponsoren. Daar is spontaan de actie ‘vooruit met de geit’ uit ontstaan.

Wat is het plan? Samen met de lokale bevolking hebben wij een ‘dierenproject’ opgestart. Er worden nu 100 geiten gekocht (vrouwtjes het liefst drachtig). Deze geiten worden uitgedeeld in de omgeving van onze school. Aan hen die de hulp het hardst nodig hebben. Die families hebben we intussen in beeld vanuit een brede inventarisatie na  orkaan Matthew. Nadat de moeder geit heeft gelammerd en zij bij de moeder weg kunnen, gaan de jonkies terug naar onze stichting. Dit geldt alleen voor de eerste twee geitjes. Wij geven de jonge geitjes vervolgens door aan een andere familie die het moeilijk heeft.

Als u de bevolking wilt steunen in de wederopbouw en voor een familie een geit wilt kopen, boek dan € 75 over op rekening NL57 RABO 0369 466 500 t.n.v. Stichting Naar School in Haïti. Vermeldt in de omschrijving ‘geit’. Hartelijk dank!

Update noodhulp in Haïti

Geplaatst op 19-10-2016

Naast hulp door het aankopen van geiten en kippen ondersteunen we de bevolking ook met het kopen en uitdelen van zaden en bonen (om te zaaien).  Er wordt gekeken waar men woont en welke soort grond geschikt is voor welke zaden. Er worden bonen uitgedeeld om te zaaien. Een deel van de opbrengst komt terug bij school zodat wij die kunnen verspreiden onder andere gezinnen. Wij gebruiken op school veel bonen voor de schoolmaaltijden, wij laten de mensen die bonen van ons gekregen hebben, die bonen aan onze school verkopen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Deze twee foto’s zijn gemaakt bij het grote weeshuis in Haïti, onder leiding van Father Rick. Hier deed Marijke 21 jaar geleden vrijwilligerswerk. Zij helpen veel slachtoffers met eten o.a. bonen.

Uitnodiging donderdag 15 december 2016

Geplaatst op 19-10-2016

Graag nodig ik je uit om op donderdag 15 december 2016 om 13:00 uur in Westerbork bij mij thuis te komen. Ik zal dan vertellen over ons werk in Haïti. Ook is er natuurlijk de mogelijkheid vragen te stellen. Het adres is De Oostermaat 35, 9431 TV Westerbork. Graag van te voren bellen als je komt op telefoonnummer (0593) 332091.
Na 9 december ben ik weer in Nederland!

Marijke Zaalberg

Nieuwsbrief gratis ontvangen

Geplaatst op 17-10-2016

Om geïnteresseerden en donateurs van op de hoogte te houden hoe het gaat op onze scholen en onderwijsprojecten in Haiti schrijven wij nieuwsbrieven. Vier keer per jaar versturen wij de nieuwsbrief gratis. Wilt u ook op de hoogte worden gehouden en lezen wat wij in Haïti kunnen doen met uw donaties; geef u op voor de nieuwsbrief. Dat kan door een mailtje te sturen naar het stichtingkantoor; info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl

Opvang na de orkaan

Geplaatst op 15-10-2016

In ons prefabhuis boven onze school wonen nu twee moeders met een dochtertje en Adilien . Zij vinden tijdelijk onderdak nadat orkaan Matthew hun huisje onbewoonbaar heeft gemaakt. Saskia van 9 jaar gaat bij ons naar de tweede klas, zij is heel blij. Zij was dit schooljaar nog niet naar school geweest. Fijn dat wij hen onderdak kunnen bieden.

De eerste schooldag na orkaan Matthew

Geplaatst op 13-10-2016

~ Maandag 10-10-2016 ~

De eerste schooldag na orkaan Matthew, bijna alle kinderen waren op school. De Haïtiaanse vlag hing halfstok. Er werd op school aandacht aan alle slachtoffers gegeven.

Het schoolplein na de orkaan

Geplaatst op 13-10-2016

Foto’s van 5 en 7  oktober 2016
Het schoolplein in Kablain na orkaan Matthew