Ons werk in Haïti

Geplaatst op 04-09-2013

Ieder kind heeft recht op onderwijs

Dit recht wordt werkelijkheid voor de kinderen in Haïti die gesteund worden door ‘Stichting Naar School in Haïti’. Zij kunnen dankzij de stichting naar school.
Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede

Vanuit deze overtuiging begon Marijke Zaalberg in 1998 in de bergen ten zuiden van Port au Prince in Haïti met het geven van onderwijs: het ontstaan van de Stichting Naar School in Haïti. Inmiddels is deze school uitgegroeid tot een gebouw met 16 leslokalen, houten kleuterlokalen, een keuken, een kindertehuis, een vrijwilligersruimte,  een moestuin en een eigen watervoorziening. Ruim 800 kinderen volgen er onderwijs; van de eerste klas kleuterschool tot en met de derde klas middelbare school. Daarnaast krijgen de kinderen iedere schooldag een warme maaltijd, voor hen vaak de enige maaltijd op een dag. Ook wordt, indien nodig, hulp geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, medische zorg, kleding en hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan.

Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Maar ook een land waar kinderen die gesteund worden door de Stichting Naar School in Haïti een kans krijgen op een beter bestaan.

Voor de financiering van haar werk in Haïti is de stichting geheel afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven, scholen, kerken, instellingen en dergelijke. Uw hulp is dus hard nodig!Wilt u meehelpen om het werk van onze stichting voort te zetten en daarmee ons doel, onderwijs voor kinderen in Haïti, te verwezenlijken?
U kunt een doneren door een bedrag over te maken op bankrekening
NL57 RABO 0369 466 500 t.n.v. Stichting Naar School in Haïti. Voor meer informatie over doneren, eenmalig of structureel, verwijzen wij u naar de pagina ‘Steun ons’.

Mesi anpil! – onze hartelijke dank,

Stichting Naar School in Haïti

Tribune

Geplaatst op 23-05-2017

De tribune wordt een prachtig kunstwerk!
Ook vandaag schildert vrijwilliger Dick van Dam door! Hij heeft nu de goede kleur geel, om mooie kleuren groen te mengen.

Nieuwe website in aanbouw

Geplaatst op 22-05-2017

Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe website voor onze stichting.
Nog even geduld, maar de nieuwe site wordt prachtig!

Wij focussen ons (in Nederland)  op het maken van de nieuwe site, hierdoor  worden oudere gegevens op deze huidige site niet volledig bijgewerkt.

Blije kinderen – klas 1 AFA

Geplaatst op 19-05-2017

Klas 1 AFA

Geplaatst op 18-05-2017

Nobert Michel

Geplaatst op 17-05-2017


Graag zetten wij onze boekhouder in Haïti in het zonnetje.
Zijn naam is Nobert Michel . Hij werkt zeer goed!

Onze school in Kablain

Geplaatst op 16-05-2017

Tribune schildering

Geplaatst op 15-05-2017


Elke dag een stukje verder! Vrijwilliger Dick van Dam maakt de tribune, tevens waterbassins heel mooi!

Volg ons op de voet via facebook#StichtingNaarSchoolinHaiti

Bonen en zaden project

Geplaatst op 14-05-2017

Via ‘Gena Heraty’ van ‘Nos en Petits Soeurs et Frères’ (zij werken al meer dan 25 jaar met geestelijk en lichamelijk gehandicapte ‘kinderen’) kregen wij voor ruim 450 mensen bonen, zaden en kunstmest. Dit is een fantastische hulp voor de families die in de bergen rond onze school wonen. Kempès heeft samen met ons personeel alles goed georganiseerd en uitgedeeld. Kempès zei dat de mensen ontzettend dankbaar en blij waren en dat hij het jammer vond dat ik in die periode in Nederland was zodat ik dat niet heb gezien. Hij ervaarde het ook al een bijzonder mooie dag. Je inleven in anderen, hen helpen, dat geeft veel vreugde. Overal in de bergen zie je hellingen met bonen, door deze gift veel meer dan andere jaren.

Huisjes Kay Matthew

Geplaatst op 13-05-2017

De huisjes ‘Kay Matthew’ vorderen gestaag. Er zijn er al vijf helemaal klaar en bewoond, nog drie zijn onderdak. Zelfs zonder dat een huis af is zijn de nieuwe bewoners er ingetrokken. Zo slecht woonden zij. Dit huisje wordt later afgemaakt. De mensen die al een huis bewonen zijn enorm dankbaar en gelukkig met deze eigen plek en wonen er met veel plezier. Eind mei komt John Peter (16 jaar) naar Haïti om het huisje te helpen bouwen voor mijn geboortemoeder. Dat is mogelijk dankzij de vele giften. Renel, de aannemer, zet deurposten en raamkozijnen voordat de muren gemetseld worden. Dit heeft hij geleerd van de Nederlandse vrijwilligers, die in januari en februari hebben helpen bouwen. Kees nogmaals bedankt!

De jongste kleuters

Geplaatst op 12-05-2017

Fiets mee met onze sponsorfietstocht!

Geplaatst op 09-05-2017

Kervensia

Geplaatst op 08-05-2017

Dit is Kervensia. Zij is het meisje van de tweeling in Satier. Wij helpen deze tweeling op afstand. Zij wonen met hun moeder in een hutje in Satier. In de bergen en waren erg ondervoed. Zij groeien als kool en kunnen nu wel lopen!

Onderwijs is het hoofddoel van onze stichting.
Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijs het begin is van het einde van armoede.

Voeding, onderdak en medische hulp verlenen wij indien noodzakelijk.

Vrijwilliger Dick verft

Geplaatst op 07-05-2017

Vrijwilliger Dick van Dam is deze week begonnen met de muurschildering van onze tribune.
De tribune is tevens waterreservoir. Dat wordt zeker weten heel mooi!

Wij zoeken fietsers

Geplaatst op 06-05-2017

Een mooie, sportieve vakantie combineren met ontwikkelingshulp; fiets mee!
Fiets t.b.v. onze stichting: Onderwijs in Haïti.

The Ride on Education

VAN START OVER 76 DAGEN, VOORBEREIDINGEN, KENNISMAKINGSAVOND EN AANMELDEN

- OVER 76 DAGEN VAN START!
Nog 76 dagen en dan is het alweer zover: op 22 juli zal de vijfde editie van The Ride on Education van start gaan vanaf het gemeentehuis in Beilen! Daar zal om 10 uur het startschot klinken en dan zal gefietst worden naar Grimbergen, vlakbij Brussel!

- VOORBEREIDINGEN
Om de tocht goed voor te bereiden, hebben ‘voor-fietsers’ ieder een deel van de route voor hun rekening genomen. Zij gingen de route alvast checken: is de voorgestelde route de beste of zien ze onderweg betere alternatieven? Is de centrale pauzeplek op een geschikte locatie? Ook gingen ze naar de campings om daar even met de campingbaas na te gaan of alles goed overgekomen is en om te zien of het kampeerveld daadwerkelijk geschikt is voor onze fietsers. Teven worden de knooppuntroutes in België gecontroleerd, op verkeerde of ontbrekende nummers/bordjes.

Kortom: elke voor-fietser kreeg een informatiesetje met aandachtspunten mee. Dit allemaal nu alvast al, zodat er indien nodig nog dingen gewijzigd kunnen worden of verduidelijkt in de routebeschrijving. En natuurlijk zorgt een optimale voorbereiding ervoor dat we straks, op 22 juli, met een goed en zeker gevoel van start kunnen!

Niet alleen wij bereiden ons voor, maar eenieder die zich al heeft opgegeven, kan zo langzamerhand ook beginnen met wat voorbereidingen. Alvast wat gaan fietsen om de benen voor te bereiden op de tocht. Eens kijken welke spullen er meegenomen moeten worden, maar vooral ook welke spullen thuisgelaten kunnen worden. Wat er eventueel nog aangeschaft moet worden, enzovoorts.

- KENNISMAKINGSAVOND
Ieder jaar houden we een kennismakingsavond om elkaar vast wat beter te leren kennen voordat de tocht van start gaat. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en de fietsers worden op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken. Zet de kennismakingsbijeenkomst alvast in je agenda: woensdag 21 juni om 19.30 uur!

- AANMELDEN
Ook meefietsen en je door familie, vrienden, bekenden, collega’s, enz. laten sponsoren om zo geld op te halen voor onderwijs in ontwikkelingslanden? Ga naar onze website: www.therideoneducation.nl en klik op de homepage op ‘Fiets met ons mee!’ om het inschrijvingsformulier te downloaden. Op dat formulier vul je dan ook in voor welke van de aangesloten goede doelen je gaat fietsen!

Op de website www.therideoneducation.nl vindt u ook alle informatie over de tocht en de route van dag tot dag. Meer informatie over de tocht vindt u ook puntsgewijs in dit eerder geplaatste bericht: https://www.facebook.com/TheRideOnEducation/posts/1577927148891018

Twijfelt u nog? Wilt u meer informatie? Heeft u vragen? Bezoek onze website www.therideoneducation.nl of mail naar: info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl. Schroom niet om contact met ons op te nemen; wij staan u graag te woord!

The Ride on Education 2017

Geplaatst op 05-05-2017

Fiets mee met de sponsorfietstocht 2017.
Fiets mee voor onderwijs in Haïti!

Bel of mail ons stichtingkantoor voor meer informatie; info@StichtingNaarSchoolinHaïti.nl en kijk op www.TheRideOnEducation.nl

Onze school in de bergen van Haïti

Geplaatst op 02-05-2017

Onze school bevindt zich in de bergen bij het kleine dorpje Kablain.
Kablain is hemelsbreed 45 km van de hoofdstad van Haïti; Port au Prince.
In de praktijk is dit twee uur rijden.
De wegen hiernaar toe zijn slecht en met grote gaten. In het natte seizoen zijn de wegen zéér slecht.

Op deze foto is te zien hoe hoog te bergen zijn. De armste mensen wonen in een hutje tegen de steile hellingen aan. Leerlingen lopen soms twee á drie uur om op school te komen. Wat zijn zij trots om naar school te mogen! 80% van de bevolking hier in de bergen is analfabeet. Nu de kinderen wél onderwijs krijgen zijn de ouders extra trots.

In de rij voor de schoolmaaltijd

Geplaatst op 01-05-2017

Ecole Soleil de Hollande, een klas in de rij om te gaan eten!

Volg onze stichting ook op facebook.

Foto’s zaden en kunstmest uitdelen

Geplaatst op 20-04-2017

Door orkaan Matthew, die in oktober 2016 over Haïti raasde zijn o.a. gewassen uit moestuinen verloren gegaan. De mensen in de bergen van Haïti waren al arm en hadden helemaal niets meer te eten. Dankzij donaties konden wij directe noodhulp verlenen in oktober en de maanden na de orkaan.
Maar liefst 116 geiten uitdelen, bonen uitdelen en afgelopen week zaden en kunstmest uitdelen aan 450 getroffen gezinnen rondom onze school.

Zaden en kunstmest uitdelen

Geplaatst op 19-04-2017

Aan ruim 450 mensen uit KaBlain en omgeving hebben wij zaden en kunstmest uitgedeeld.  Onze directeur, Kempes Jean, heeft dit georganiseerd en het uitdelen is rustig en goed is verlopen. Alle onderwijzers hebben hier aan meegewerkt. De mensen, die allemaal getroffen waren door orkaan Matthew begin oktober 2016 zijn enorm dankbaar.

Ontmoetingsdag zondag 2 april as.

Geplaatst op 28-03-2017

Wij nodigen u uit op onze informatieve en gezellige ontmoetingsdag. Zondag aanstaande.

Programma 2 april 2017:

10.30 uur Welkom en elkaar ontmoeten met koffie, thee of limonade
11.00 uur  Welkomstwoord door Marijke Zaalberg
11.05 uur  Bestuurslid Age Braad
11.15 uur   Jonas Stoter vertelt over zijn ervaringen als vrijwilliger bij ons in Haïti.
11.25 uur   Marijke over de scholen en projecten in Haïti.
12.20 uur  Agnes Hoogkamer informeert over ‘The Ride on Education’ en de sponsorloop
12.30 uur  Lunch
13.30 uur  Sponsorloop kinderen
14.15 uur   Afsluiting door Marijke met hierna nog de mogelijkheid tot een glaasje fris
15.00 -16.00 Overleg met & voor vrijwilligers in Nederland.

Vrijwilligersbijeenkomst: Wij vertellen over mooie lopende acties en geven informatie en ideeën hoe jijzelf in Nederland kan helpen als vrijwilliger. Jij bent zeer welkom om aan te schuiven!

Entree van deze dag is gratis. Wilt u deelnemen aan het lunchbuffet dan graag aanmelden vóór 29 maart per e-mail. Geef daarbij a.u.b. aan of u vegetariër bent.  De kosten zijn € 10,- per persoon voor de lunch incl.’s ochtends koffie of thee en drankjes tijdens de lunch.  Kinderen tot 10 jaar één euro per levensjaar. Graag gepast betalen bij binnenkomst.

Opgeven voor de lunch bij Marjan: info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl
Adres ontmoetingsdag: Veldstudiecentrum De Veldhoeve: Zuideresweg 10, 9441 TZ ORVELTE

Uitnodiging vrijwilligersbijeenkomst 2 april as.

Geplaatst op 27-03-2017

Na de informatieve en gezellige ontmoetingsdag , komen wij graag met vrijwilligers bij elkaar. Ben jij geïnteresseerd in vrijwilligerswerk in Nederland maar weet jij (nog) niet wat je zou kunnen doen? Kom erbij zitten!
Wij geven graag ideeën over acties die jij in jouw woonplaats kan doen.

Vrijwilligers vertellen ervaringen die al acties hebben gedaan. Wij delen tips met elkaar en bovenal willen wij onze vrijwilligers bedanken! Zonder de inzet en steun van onze vrijwilligers kunnen de kinderen niet naar school in Haïti.
Wij nodigen jou van harte uit op de vrijwilligersbijeenkomst op 2 april!

Datum: Zondag 2 april
Tijd:      15.00 tot 16.00 uur

Plaats:  De Veldhoeve bij Orvelte (Dit is op dezelfde locatie als de ontmoetingsdag)
Adres:  Zuideresweg 10,    9441 TZ      Orvelte

Gezin in ‘Pak Mouton’

Geplaatst op 24-03-2017

Dit gezin leeft in erbarmelijke omstandigheden sinds de orkaan in oktober 2016 verwoestte wat zij hadden. Het gezin krijgt een Kay Matthew huis. De bouw is begonnen.

Dit gezin in Pak Mouton krijgt ook een Kay Matthew huis. De vloer is inmiddels gemaakt. Zij leven nu in erbarmelijke omstandigheden….  Enkele dagen geleden is Marijke erheen gewandeld. Elke dag wordt zoon Robenson van 4 jaar naar onze kleuterschool gebracht. (ander half uur lopen van Ecole Soleil de Hollande).  Alle materialen voor het huis moeten erheen gesjouwd worden. Het gezin werkt zelf hard mee. Wat heb ik veel respect voor deze en nog zo veel andere Haitianen. Petje af!

Nieuwsbrief 1 2017

Geplaatst op 23-03-2017

De eerste nieuwsbrief van 2017, download hem hier of lees hem online;

Noodhulp aan tweeling

Geplaatst op 23-03-2017

Deze kleine meid en haar zusje nog maar 14 dagen oud. Zij krijgen onze hulp. Zij wegen 1750 gram en 1800 gram.
Goed gezond, alle controles in orde.

Bonen project

Geplaatst op 22-03-2017

Half maart zijn ongeveer 130 gezinnen blij gemaakt met een zak bonen.
Dit project is tot stand gekomen na Cycloon Matthew. Toen waren veel families alle bonen en andere gewassen kwijt geraakt. Alles was kapot gewaaid. Nu is het het seizoen om te planten.

Na de oogst geeft elk gezin twee en een halve marmit bonen terug aan ons. Een marmit is de maat van een groot blik. Een deel van deze bonen is gekocht van de gift van Hart voor Kinderen. De rest van de bonen konden wij inkopen dankzij uw giften o.v.v. Orkaan Matthew. Heel veel dank!