Ons werk in Haïti

Geplaatst op 04-09-2013

Ieder kind heeft recht op onderwijs

Dit recht wordt werkelijkheid voor de kinderen in Haïti die gesteund worden door ‘Stichting Naar School in Haïti’. Zij kunnen dankzij de stichting naar school.
Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede

Vanuit deze overtuiging begon Marijke Zaalberg in 1998 in de bergen ten zuiden van Port au Prince in Haïti met het geven van onderwijs: het ontstaan van de Stichting Naar School in Haïti. Inmiddels is deze school uitgegroeid tot een gebouw met 16 leslokalen, houten kleuterlokalen, een keuken, een kindertehuis, een vrijwilligersruimte,  een moestuin en een eigen watervoorziening. Ruim 800 kinderen volgen er onderwijs; van de eerste klas kleuterschool tot en met de derde klas middelbare school. Daarnaast krijgen de kinderen iedere schooldag een warme maaltijd, voor hen vaak de enige maaltijd op een dag. Ook wordt, indien nodig, hulp geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, medische zorg, kleding en hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan.

Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Maar ook een land waar kinderen die gesteund worden door de Stichting Naar School in Haïti een kans krijgen op een beter bestaan.

Voor de financiering van haar werk in Haïti is de stichting geheel afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven, scholen, kerken, instellingen en dergelijke. Uw hulp is dus hard nodig!Wilt u meehelpen om het werk van onze stichting voort te zetten en daarmee ons doel, onderwijs voor kinderen in Haïti, te verwezenlijken?
U kunt een doneren door een bedrag over te maken op bankrekening
NL57 RABO 0369 466 500 t.n.v. Stichting Naar School in Haïti. Voor meer informatie over doneren, eenmalig of structureel, verwijzen wij u naar de pagina ‘Steun ons’.

Mesi anpil! – onze hartelijke dank,

Stichting Naar School in Haïti

VOORUIT MET DE GEIT – actie

Geplaatst op 20-10-2016

Hulp na orkaan Matthew
Een onderdeel van onze hulp is het herstellen van de veestapel. Veel dieren zijn omgekomen terwijl een eigen moestuin en dieren in Haïti van levensbelang zijn. Vandaag hebben diverse mensen gemeld dat zij graag een geit willen sponsoren. Daar is spontaan de actie ‘vooruit met de geit’ uit ontstaan.

Wat is het plan? Samen met de lokale bevolking hebben wij een ‘dierenproject’ opgestart. Er worden nu 100 geiten gekocht (vrouwtjes het liefst drachtig). Deze geiten worden uitgedeeld in de omgeving van onze school. Aan hen die de hulp het hardst nodig hebben. Die families hebben we intussen in beeld vanuit een brede inventarisatie na  orkaan Matthew. Nadat de moeder geit heeft gelammerd en zij bij de moeder weg kunnen, gaan de jonkies terug naar onze stichting. Dit geldt alleen voor de eerste twee geitjes. Wij geven de jonge geitjes vervolgens door aan een andere familie die het moeilijk heeft.

Als u de bevolking wilt steunen in de wederopbouw en voor een familie een geit wilt kopen, boek dan € 75 over op rekening NL57 RABO 0369 466 500 t.n.v. Stichting Naar School in Haïti. Vermeldt in de omschrijving ‘geit’. Hartelijk dank!

Update noodhulp in Haïti

Geplaatst op 19-10-2016

Naast hulp door het aankopen van geiten en kippen ondersteunen we de bevolking ook met het kopen en uitdelen van zaden en bonen (om te zaaien).  Er wordt gekeken waar men woont en welke soort grond geschikt is voor welke zaden. Er worden bonen uitgedeeld om te zaaien. Een deel van de opbrengst komt terug bij school zodat wij die kunnen verspreiden onder andere gezinnen. Wij gebruiken op school veel bonen voor de schoolmaaltijden, wij laten de mensen die bonen van ons gekregen hebben, die bonen aan onze school verkopen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Deze twee foto’s zijn gemaakt bij het grote weeshuis in Haïti, onder leiding van Father Rick. Hier deed Marijke 21 jaar geleden vrijwilligerswerk. Zij helpen veel slachtoffers met eten o.a. bonen.

Uitnodiging donderdag 15 december 2016

Geplaatst op 19-10-2016

Graag nodig ik je uit om op donderdag 15 december 2016 om 13:00 uur in Westerbork bij mij thuis te komen. Ik zal dan vertellen over ons werk in Haïti. Ook is er natuurlijk de mogelijkheid vragen te stellen. Het adres is De Oostermaat 35, 9431 TV Westerbork. Graag van te voren bellen als je komt op telefoonnummer (0593) 332091.
Na 9 december ben ik weer in Nederland!

Marijke Zaalberg

Nieuwsbrief gratis ontvangen

Geplaatst op 17-10-2016

Om geïnteresseerden en donateurs van op de hoogte te houden hoe het gaat op onze scholen en onderwijsprojecten in Haiti schrijven wij nieuwsbrieven. Vier keer per jaar versturen wij de nieuwsbrief gratis. Wilt u ook op de hoogte worden gehouden en lezen wat wij in Haïti kunnen doen met uw donaties; geef u op voor de nieuwsbrief. Dat kan door een mailtje te sturen naar het stichtingkantoor; info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl

Opvang na de orkaan

Geplaatst op 15-10-2016

In ons prefabhuis boven onze school wonen nu twee moeders met een dochtertje en Adilien . Zij vinden tijdelijk onderdak nadat orkaan Matthew hun huisje onbewoonbaar heeft gemaakt. Saskia van 9 jaar gaat bij ons naar de tweede klas, zij is heel blij. Zij was dit schooljaar nog niet naar school geweest. Fijn dat wij hen onderdak kunnen bieden.

De eerste schooldag na orkaan Matthew

Geplaatst op 13-10-2016

~ Maandag 10-10-2016 ~

De eerste schooldag na orkaan Matthew, bijna alle kinderen waren op school. De Haïtiaanse vlag hing halfstok. Er werd op school aandacht aan alle slachtoffers gegeven.

Het schoolplein na de orkaan

Geplaatst op 13-10-2016

Foto’s van 5 en 7  oktober 2016
Het schoolplein in Kablain na orkaan Matthew

Help de slachtoffers van orkaan Matthew in Haïti

Geplaatst op 12-10-2016

Nu elke dag de impact van orkaan Matthew duidelijker wordt krijgt onze stichting veel verzoeken over mogelijke vormen van steun. Hartverwarmend en zeer gewenst. Wij waarderen het dat mensen ons spullen aanbieden maar daar is op dit moment geen behoefte aan. Veel is lokaal verkrijgbaar en de transportkosten zijn zeer hoog. De bevolking heeft nu behoefte aan acute noodhulp en geld om weer een bestaan op te bouwen.

De internationale noodhulp is volop in gang gekomen. Onze stichting richt zich op dit moment op twee onderdelen.

1: Noodhulp in het gebied rondom de school. Dat betekent in een straal van 5 uur lopen. Waar nodig en zover binnen onze mogelijkheden voorzien we gezinnen van een warme maaltijd op school of een zak rijst of bonen voor thuis. Thuis is een rekbaar begrip. Veel huizen zijn beschadigd of liggen plat. We zijn momenteel dagelijks aan het inventariseren hoeveel gezinnen er getroffen zijn en waar de nood het hoogst is.

Onze stichting is bezig een plan te maken om concreet huisjes te bouwen. Eén kamer woningen van 16 m2 met een kleine veranda en een goed dak. Hier kan men dan weer jarenlang mee vooruit. Veel van deze huisjes, gebouwd na de aardbeving, hebben de orkaan doorstaan.

2: Naast noodhulp richten we ons op lange termijn hulp. Denk hierbij aan:
- Geiten, kippen en varkens kopen omdat hele veestapels zijn omgekomen.
- Zaden kopen en uitdelen, alle moestuinen zijn kapot gewaaid. Als men nu  inzaait heeft men over drie maanden weer te eten en kan de handel in groente weer op gang komen.
- Voor de leerlingen schooltassen, schoolboeken, schriften en schrijfgerei kopen voor hen die alles zijn kwijtgeraakt.

Onze stichting is een kleine organisatie met grote resultaten. Marijke Zaalberg heeft de stichting opgericht en woont en werkt al 21 jaar in Haïti. Zij spreekt de taal, werkt samen met de Haïtianen en is druk met het verlenen van directe en indirecte hulp aan de getroffenen. Help onze stichting helpen: Bankrekening: NL57 RABO 03694 66500
t.n.v. Stichting Naar School in Haïti. Vermeldt er s.v.p. bij ‘Hulp na orkaan’


Fantastische donatie van de MRC-Holland Foundation

Geplaatst op 12-10-2016

Van de MRC-Holland Foundation in Amsterdam, verbonden met een DNA diagnostiek bedrijf, ontvingen wij wederom een prachtige donatie. Zij dragen ons werk al een aantal jaar een warm hart toe. Deze keer heeft men het bedrag verdubbeld met als opdracht dit in de komende periode aan te wenden voor de gedupeerde van orkaan Matthew in onze omgeving. Wij zullen hier zowel acute noodhulp (voedsel en huisvesting) voor organiseren maar ook vee, zaden en pootgoed voor kopen. Wij zijn onder de indruk van de betrokkenheid van deze donateurs en hopen dat het ook u inspireert om mee te helpen de bevolking van Haïti hun bestaan weer op te bouwen.

Help de orkaanslachtoffers. Help mee!

Geplaatst op 11-10-2016

Lieve mensen,
In Haïti is hulp nodig. Veel Haïtanen zijn getroffen door orkaan Matthew. Directe hulp wordt momenteel gegeven worden door Stichting Naar School in Haiti. Ook vandaag gaan onze veldwerkers in Haïti op pad. Daar is geld voor nodig.

Onze stichting is een kleine organisatie met grote resultaten.
Marijke Zaalberg heeft de stichting opgericht en woont en werkt al 21 jaar in Haïti. Zij spreekt de taal, werk samen met de Haïtianen en is druk met het verlenen van directe en indirecte hulp aan de getroffenen.
Help onze stichting helpen: Bankrekening: NL57 RABO 03694 66500
t.n.v. Stichting Naar School in Haïti. Vermeldt er s.v.p. bij ‘Hulp na orkaan’

Hier woonden leerlingen van onze school.
Deze foto is 10-10-2016 gemaakt door Marijke.
Help dit gezin s.v.p.

De eerste dagen na monsterorkaan Matthew

Geplaatst op 11-10-2016

Orkaan Matthew heeft in Haïti,  aan zeker duizend mensen het leven gekost. De beelden op het TV journaal zijn vreselijk.
Veel Haitianen hebben helemaal niets meer. Ook geen drinkwater of eten. Geen deken om ’s nachts onder te liggen …
Wij (Stichting Naar School in Haïti) helpen waar we kunnen. Nu eerst in de omgeving van onze school, leerlingen, leerkrachten en families die wij kennen. Het is zwaar voor onze Nederlandse vrijwilligers die directe hulp verlenen (Marijke en Nicolien) en Haitiaans personeel. Ook lichtpuntjes met goed nieuws over familieleden van vrienden die in leven blijken te zijn.
Hieronder het bericht uit Haïti van Marijke Zaalberg  en onze veldwerker Frandais:

~maandag 10 oktober 2016 ~

Vanmorgen is Frandais aangekomen in Dame Marie. Een zeer zwaar getroffen deel van Haïti. Hij had mij gevraagd daar twee families te mogen bezoeken. Hij dacht veel aan hen. Een van de twee families heeft hij gevonden. Hun huis en vele andere huisjes waren weg gevaagd. Niets hebben de mensen, alleen dat wat zij aan hebben. Frandais was diep geraakt. We hebben meerdere keren contact gehad door de telefoon. Frandais vertelde mij dat overal bomen omliggen, de meeste huisjes zijn verwoest en overal modder ligt. Chorela is al uitgebroken. Er was een meertje waar drinkwater werd gehaald, hierin zijn mensen omgekomen. Er is geen drinkwater meer te koop, eten is bijna allemaal uitverkocht. Men leeft nu met velen in een nationaal schooltje. Men heeft honger, als een persoon of familie iets te eten heeft, deelt hij dat met anderen. Ik ontving een verzoek van mensen uit Nederland of wij hun familie in Dame Marie wilden opsporen. Rond 5 uur kon ik de gegevens doorgeven aan Frandais, om 6.15 uur belde hij mij, ook deze familie was gevonden. Wat een prachtig werk mogen wij doen. Niet alleen onderwijs verzorgen, maar ook mensen helpen in deze erbarmelijke omstandigheden. Binnen enkele dagen gaat hij bij mensen langs in Abricot en Pestel. Ook zij zijn hun huisje kwijt geraakt. Één Haïtiaan die zo’n groot warm hart heeft om er met openbaar vervoer heen te reizen en heel veel problemen trotseert om zijn mede mens te helpen. Wat ben ik trots op hem, dat hij voor ons werkt. Dank je Frandais!

Marijke

‘Onze’ vrijwilligers en kinderen zijn veilig na de orkaan Matthew

Geplaatst op 07-10-2016

Via deze weg willen wij u  laten weten dat onze vrijwilligers in Haïti veilig en ongedeerd zijn. Orkaan Matthew is voorbij en de school staat er nog en is nauwelijks beschadigd. De bomen en planten rondom de school wel. Ook om het terrein en de school heen is er veel plat. Veel huizen zijn tot de grond plat.  De Haïtanen zijn alles verloren. Hun huisje, de moestuin, kleding, dieren …. vreselijk.

Onze stichting (lees; Marijke,  Nicolien en de Haïtianen die op onze school werken) zijn meteen na de orkaan begonnen met het verlenen van directe hulp aan de getroffenen in het gebied rondom de school. Zij doen wat ze kunnen en zijn erg geraakt door de ellende die  zij om zich heen zien.   Marijke schrijft haar dochter o.a.: ‘Tot gisteren was onze school niet bereikbaar door een aardverschuivingen met bomen. Alles zou anders zijn gegaan als dit land niet zo arm is. Het is enorm triest. Veel voorbeelden te noemen dat alles voortkomt uit armoede en ongeschoold zijn. Onderwijs dat is zo belangrijk! Daar gaan wij voor! ‘

Via onze  facebookpagina blijft u op de hoogte van actuele zaken op en rond onze school in Haïti.

Vrijwilligster Nicolien Heikens

Vrijwilligster en oprichtster van onze stichting Marijke Zaalberg

Nieuwsbrief september

Geplaatst op 06-10-2016

De nieuwsbrief van september 2016, download hem hier of lees hem online;

Orkaan Matthew raast over Haïti

Geplaatst op 05-10-2016

-  4 oktober 2016 -
Matthew, de krachtigste orkaan in het gebied in bijna tien jaar, heeft Haïti dinsdag vol getroffen. In het westen van het land zijn veel dorpen aan de kust onder water komen te staan. Bomen zijn ontworteld en daken van armoedige huisjes weggeblazen. De armste mensen hebben hun hutjes op de hellingen staan. De ravage is enorm, maar over de totale schade durfden de autoriteiten en reddingsdiensten geen voorspellingen te doen.

Vandaag, op 4 oktober, om 20.12 uur Nederlandse tijd hebben wij (familie in Nederland) een app-je van Marijke Zaalberg gehad. Marijke is tijdens de orkaan Matthew in haar ‘huis’ bovenop de school in Kablain. Vrijwilligster Nicolien Heikens is ook in het gebouw en het gaat goed met hen.
Marijke schrijft: “Het regent en waait nog steeds enorm hard. Flinke windstoten. Regelmatig griezelig hard. Ik maak jaarlijks orkanen en stormen mee, deze orkaan is wel heel erg krachtig. Gelukkig zijn de ramen tot nu toe heel gebleven maar er gutst water onderdoor. Soms zie ik door de wolken de bergen. Daar stroomt veel water naar beneden. En er wordt nog heel veel water verwacht. Voor ons is het lastig, voor de Haïtianen is het heel erg vreselijk  …

Geplaatst op 08-09-2016

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe website voor onze stichting.
Nog even geduld, maar de nieuwe site wordt prachtig!

Wij focussen ons (in Nederland)  op het maken van de nieuwe site, hierdoor  worden teksten op deze huidige website  nauwelijks meer bijgewerkt of aangepast.
Zoals u ziet vermelden wij wel actueel nieuws op deze pagina.

Vrijwilligster Nicolien werkt 3 maanden in Haïti

Geplaatst op 07-09-2016

Mijn naam is Nicolien Heikens, 18 jaar en grote zus van Joselore (10 jaar) mijn adoptiezusje uit Haïti. In juni heb ik eindexamen gymnasium gedaan  en voordat ik verder ga studeren reis ik  naar Haïti om daar ruim 3 maanden vrijwilligerswerk te gaan doen voor de Stichting Naar School in Haïti. Ik ga op de school in Kablain onder andere sport- en muzieklessen aan de kinderen geven en Marijke helpen met de dingen waar ze mijn hulp voor kan gebruiken.

Vlak voor mijn vertrek naar Haïti ben ik bij mij Marijke op bezoek geweest om haar een cheque te overhandigen van het geld dat ik en mijn familie en vrienden de afgelopen 1,5 jaar hebben ingezameld voor de Stichting.

Ik heb heel veel zin in mijn verblijf in Haïti. Via mijn weblog www.nicolien.reislogger.nl zal ik verslag doen van mijn verblijf in Haïti. Als u mij wilt volgen kunt u zich op dit weblog aanmelden voor de mailingslist.

Het nieuwe schooljaar is begonnen.

Geplaatst op 06-09-2016

Op 1 september is het schooljaar van start gegaan op onze school in Haïti.
Spelende kinderen op het schoolplein!


Routedag 6 van de sponsorfietstocht: 81 km

Geplaatst op 21-07-2016

Vandaag wordt er gefietst  van Detmold naar Holzminden. (Midden – Duitsland) Een afstand van 81 kilometer bij tropische temperaturen!
Dit is een mooi traject. Eén klim, bestaande uit meerdere heuveltjes door Tötenburger Wald. Vervolgens een lange daling van 15 km. Laatste stukje naar de  camping is een hele stevige klim….
Succes gewenst voor alle fietsers!

Sponsorfietstocht in beeld

Geplaatst op 21-07-2016

Onze fietsers hebben de eerste vier dagen van ‘The Ride on Education’ bijna 380 km gereden.
Zie www.TheRideonEducation.nl voor de etappes en gedetailleerde informatie.
Foto’s van de afgelopen fietsdagen:

The Ride on Education

Geplaatst op 20-07-2016

Zaterdag 16 juli klonk het startschot voor de 34 fietsers van de avontuurlijke sponsorfietstocht: The Ride on Education. De fietsers laten zich sponsoren om onderwijs in ontwikkelingslanden mogelijk te (blijven) maken.
Er wordt gefietst  voor zes stichtingen; Stichting Naar school in Haïti (in Haïti), Stichting De Verre Naasten (het Indonesische eiland Papoea Nieuw-Guinea) en Stichting Lusulu (Zimbabwe). En dit jaar ook voor: stichting Actie Calcutta (Bangladesh), stichting World Without Obstacles (India) en stichting El Fuego (Peru).
Iedere fietser kiest zelf voor welke stichting hij/zij zich laat sponsoren.

Vanuit Beilen. fietsen zij in zeven dagen naar de eindbestemming Goslar, een prachtige stad aan de voet van het Harz-gebergte in Duitsland. Halverwege is er één rustdag.
In totaal 550 km. en 75-80 km. per dag.
Op de facebookpagina van The Ride on Education zijn dagelijkse verslagen te lezen en foto’s te zien van de prachtige omgeving en campings. Jij bent welkom om volgend jaar mee te fietsen!

Nieuwsbrief juni

Geplaatst op 27-06-2016

De nieuwsbrief van juni, download hem hier of lees hem online;

ANBI

Geplaatst op 25-06-2016

Stichting Naar School in Haïti is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Alles komt dus daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor kinderen in Haïti. Giften aan goede doelen of Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) – en daarmee ook uw gift aan Stichting Naar School in Haïti – zijn deels aftrekbaar van de belasting. Als u ervoor kiest om uw bijdrage gedurende minimaal vijf jaar vast te leggen is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Download  de formulieren om te doneren met belastingvoordeel :http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

Schenken met belastingvoordeel

Geplaatst op 24-06-2016

Met een periodieke gift geeft u onze stichting de zekerheid dat onze onderwijsprojecten voor meerdere jaren structureel worden ondersteund. Daarnaast is een periodieke schenking fiscaal voordeliger voor u dan een eenmalige schenking.

Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en onze stichting. U kunt de benodigde formulieren downloaden:http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Na het invullen en ondertekenen van de formulieren s.v.p. opsturen naar ons stichtingkantoor.

Normaal gesproken zijn alleen donaties aan goede doelen van de belasting aftrekbaar, als die hoger zijn dan één procent van uw inkomen. Als u uw gift voor vijf jaar laat vastleggen in een periodieke schenking, kunt u álle donaties – groot en klein – aftrekken. U krijgt maximaal de helft van het aan ons geschonken bedrag terug van de Belastingdienst. Hoe groot dit belastingvoordeel voor u is, hangt onder meer af van uw inkomen.

Het leukste fietsavontuur van 2016: The Ride on Education

Geplaatst op 28-05-2016

Wie fietst met ons mee van Drenthe naar Goslar in Midden-Duitsland? Lekker sportief bezig zijn en tegelijkertijd kinderen helpen in Haïti.

Lees de brochure:

U kunt ook meefietsen! Wij starten op 16 juli 2016 en fietsen in een week ongeveer 550 km. Er zijn zeven fietsdagen en één rustdag tussendoor. Dagelijks wordt gemiddeld 75 á 80 km gefietst. In principe zal onderweg worden gekampeerd. Het bestuur van de fietstocht regelt de campings. Wij hopen dat u meefietst voor onze stichting. Als u niet van fietsen houdt, kunt u deelnemers sponsoren. Al uw sponsordonaties komen volledig ten goede aan onderwijs in Haïti. Voor meer informatie kijk op: www.TheRideonEducation.nl voor opgave bel of mail ons stichting kantoor in Gees.

Maartje Zaalberg (15 jaar) fietst dit jaar samen met Emma Cornelis (15 jaar) en Marijke Zaalberg (69 jaar) naar het Harz gebergte in Duitsland. In 2015 fietsten zij deze sponsorfietstocht van Drenthe naar Reims in Frankrijk. Maartje schrijft:

Lees verder..

365 Stippen aan de Horizon

Geplaatst op 20-05-2016

365 Stippen aan de horizon is een project van Glaskunstenares Annemarie Elberse. Bij aankoop van één of meer van de 365 glaskunstwerken steun je onze stichting.
Kijk op:
http://www.atelierae.eu/…/index…/365-stippen-aan-de-horizon/
en bestel een unieke grafisch werken.

In de loop van de tijd komen in dit album 365 stippen aan de horizon. Allemaal verschillend en toch duidelijk bij elkaar horend. Kunstenares Annemarie Elberse brengt hiermee tot uitdrukking dat het voor ieder mens in iedere situatie van belang is om een stip aan de horizon te zien. Wie, wat of waar dat is kan iedereen voor zichzelf uitmaken.
De werken (10×15 cm) zijn te koop voor €30,-. 50% van de opbrengst gaat naar de deelnemende projecten/organisaties die zich met man en macht proberen in te zetten om de stip aan de horizon van een ander te verwezelijken….
Onze stichting is één van de Goede Doelen.  Bij het bestellen van één of meerdere kunstwerkjes, gaat € 15,– naar onze stichting.  Merci !

Stip (of stippen) bestellen? Stuur dan een mail naar info@atelierae.eu. Alle stippen zijn genummerd. Hier enkele voorbeelden. Op de site www.atelierae.eu zijn alle stippen aan de horizon te zien. Lees verder..